Historiek

CIG de Zeshoek startte in 1970 onder de naam 'Tamar' en richtte zich tot ongehuwde moeders. Kind en gezin erkende dit initiatief van in het begin. Stilaan veranderde de maatschappelijke context omtrent de problematiek en Tamar kreeg de naam "tehuis voor moeders in probleemsituaties". Vanaf 01.01.1995 werd de erkenning opnieuw vernieuwd. Nu is Tamar een Centrum voor Integrale Gezinszorg en ressorteert onder het Ministerie van Welzijn en Gezin. Vanaf dan richt de hulpverlening zich niet uitsluitend naar moeders met kinderen, maar werd dit uitgebreid naar ouders met kinderen.

Vanaf 01/01/2014 werden de CIG's als een aparte voorziening voor JongerenWelzijn erkend. CIG Tamar werkte vanaf datzelfde moment verder als CIG De Zeshoek. De doelstelling en doelgroep bleven ongewijzigd.