Voor wie is CIG De Zeshoek er?

 • Je bent zwanger en hebt vragen over de zwangerschap, de bevalling, de eerste zorgen voor de baby… en over de toekomst…
 • Je hebt een kind/kinderen (-6 jaar) en ervaart moeilijkheden in je gezin.
 • Je bent tienerouder

 De moeilijkheden kunnen zich op verschillende domeinen afspelen:

 • De verzorging en opvoeding van je kinderen
 • Je partnerrelatie
 • De organisatie van je huishouden
 • Geldzaken
 • Werk en opleiding
 • Emotioneel

 Je ervaart moeilijkheden om de problemen op te lossen en wil er wel iets aan doen. De Zeshoek is er om u bij deze zaken verder te helpen.


Wat kan De Zeshoek voor jou doen?

In CIG De Zeshoek werken hulpverleners die jou willen ondersteunen en samen met jou zoeken naar verandering.

Wat kan jij van ons verwachten?

 • Dat wij praten met jou en met anderen die voor jou of voor jouw kinderen belangrijk zijn
 • Dat wij samen met jou nadenken en zoeken naar verandering
 • Dat wij via gezinsdiagnostische acties (vragenlijsten, videofragmenten,…) kijken naar wat goed loopt en waar er nog aan gesleuteld kan worden
 • Dat wij samen acties ondernemen
 • Dat wij verwijzen naar andere diensten indien je bijkomende, speciale hulp nodig hebt

Wat is onze houding daarbij?

 • Wij hebben begrip voor je moeilijkheden, zorgen en noden
 • Wij respecteren jouw persoon, overtuiging, cultuur en levenssituatie
 • Wij geloven in je eigen krachten en mogelijkheden


Hoe verloopt de begeleiding (residentieel)

Je verblijft in een appartement in het huis van CIG De Zeshoek. Daar leer je zelf je dag indelen en die van de kinderen, je huishouden runnen, je budget beheren,… Je wordt hierin geholpen indien nodig.

Je krijgt een individuele begeleider en maatschappelijk assistent toegewezen. Zij zullen samen met jou de werkpunten bekijken en hiermee aan de slag gaan.

  

Medewerkers

Ons team bestaat uit de opvoeders, de stafmedewerker, kinderwerkers, maatschappelijk assistenten, de sociaal verpleegkundige, de secretaresse, de logistiek medewerker. De directie is de eindverantwoordelijke.

Aanbod

Er zijn vaste groepsmomenten voorzien, enkele zijn vrijblijvend, andere zijn verplicht. Je krijgt tijdens deze momenten de kans om andere bewoners van CIG De Zeshoek te ontmoeten, om je samen te ontspannen, om in groep iets bij te leren, of om iets te bespreken. 

 • Oudercursussen en vorming: tijdens deze momenten komen verschillende thema’s aan bod, bvb. Straffen en belonen, hoe omgaan met je geld, relaties,…
 • Vrijblijvende groepsmomenten: dit zijn momenten waarop je gezellig kan samenzitten en kan deelnemen aan bepaalde activiteiten zoals: knutselen, kienen, koken,…
 • Ouder-kindactiviteit: samen met je kind kan je deelnemen aan deze activiteiten (knutselen, zingen, dansen, babymassage, knuffelturnen,…)
 • Bewonersvergadering: bewoners kunnen tijdens dit moment hun zegje doen over het reilen en zeilen in CIG De Zesoek.
   
Kinderwerking

Hier kunnen je kinderen opgevangen worden ter ondersteuning of wanneer je bepaalde afspraken/verplichtingen hebt.

De kinderwerkers staan met de beste zorgen klaar voor je kind.

 

Initiatieven voor de kinderen:

Er wordt een gevarieerd aanbod voor de kinderen voorzien:

 • Spelotheek: uitlenen van spelletjes en speelgoed.
 • Rolbib: uitlenen van kinderboeken.
 • Verteltassen: …
 • Kinderraad: kinderen vanaf 3 jaar krijgen de kans om zelf beslissingen te maken tijdens hun verblijf in CIG De Zeshoek. We willen de kinderen actief betrekken bij zaken die hen aanbelangen.


Welke kosten zijn hieraan verbonden?

De bijdrage voor je verblijf wordt berekend aan de hand van je inkomen.

Als je geen inkomen hebt, zoeken wij een oplossing in samenwerking met het OCMW van je woonplaats.


Hoe verloopt de begeleiding (mobiel)

De thuisbegeleiding is er specifiek voor begeleiding rond zwangerschap, geboorte en zorg voor jonge kinderen tot 6 jaar. Broers en zussen mogen ouder zijn.

Er komt wekelijks een thuisbegeleidster bij je aan huis. Deze bezoeken duren gemiddeld 2 uur.

De tijdstippen van de huisbezoeken worden gezamenlijk gepland.

Tijdens een huisbezoek gaan we in op jouw vragen rond:

 • de opvoeding van je kinderen(ontwikkeling van je kind, straffen en belonen,…)
 • je huishouden organiseren
 • je sociale contacten
 • de begeleiding van je zwangerschap
 • tijdsbesteding/vrije tijd
 • relatie
 • administratie

 We werken met een individueel begeleidingsplan, hierin staan jouw vragen geformuleerd en de manier waarop we er samen mee aan de slag gaan.

 

Aanbod

Tijdens de huisbezoeken werken we aan de hand van:

 • gesprekken
 • informatieboekjes, DVD’s,…  rond de ontwikkeling van kinderen
 • Gezinsdiagnostiek: vragenlijsten, ...
 • video-home-training (aan de hand van video-fragmenten aan de band met je kind werken)
 • samen situaties aanpakken (badmomenten, eetmomenten, avondmomenten, …)
 • verteltassen voor kindjes

  

Medewerkers

Ons team bestaat uit twee thuisbegeleidsters, de stafmedewerker en de directie. De directie is de eindverantwoordelijke.


Welke kosten zijn hieraan verbonden?

De thuisbegeleiding is gratis.


Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kan ons bellen: 011/54 04 20.

Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 09u00 en 17u00.

Of je kan iemand die jouw problemen kent, laten bellen.

Wij maken dan een afspraak voor een gesprek.

In dat eerste gesprek kunnen wij kennismaken en bespreken of je in CIG De Zeshoek de gewenste hulp vindt.