Doelstelling

CIG De Zeshoek biedt opname en begeleiding aan gezinnen waarvan het gezinsfunctioneren zo diepgaand problematisch is, dat gezinsdesintegratie een werkelijke dreiging vormt.

De hulpverlening van het CIG beoogt structuur, stabiliteit en verbondenheid in het gezin.

De Zeshoek biedt een integrale begeleiding die oog heeft:

  • Voor de verschillende levensdomeinen ( pedagogisch, sociaal,juridisch, financieel, psychisch en administratief, huishoudelijk)
  • Voor de verschillende contexten
  • Voor tekorten en ook voor mogelijkheden
  • Voor verleden, heden en toekomst

Centraal in de begeleiding staan:

  • De zorg voor de ouder –kind relatie
  • De zorg voor de komende generatie
  • Werken naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid

Er is trajectbegeleiding van intake tot nazorg. Overschakelen van residentieel naar mobiel ( en omgekeerd ) is mogelijk.