Medewerkers

Om de doelstelling van De Zeshoek zo goed mogelijk te realiseren rekenen we op een gemotiveerde groep van medewerkers die samenwerken in een multidisciplinair team.

  • De staf
  • De begeleiding ( mobiel en residentieel )
  • De sociale dienst
  • De sociaal medische dienst
  • De kinderwerking

De dagelijkse werking wordt ondersteund door de logistieke dienst ( secretariaat en onderhoud ).

De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie.

We verwachten van onze medewerkers dat ze professioneel onderlegd zijn en kennis hebben van specifieke problematieken en denkmodellen. De Zeshoek biedt de nodige vormingskansen en motiveert en ondersteunt medewerkers door een goed personeelsbeleid en een kwaliteitsvolle organisatie.