Visie

Onze hulpverlening is in de eerste plaats gericht op de cliënt en is afgestemd op de specifieke kenmerken en behoeften van iedere individuele situatie. We zien onze cliënten als actief probleemoplossende wezens d.w.z. dat we uitgaan van een samenwerkingsrelatie, een dialoog tussen 2 deskundigen, de cliënt en de hulpverlener.

We focussen ons niet op problemen. We geloven in de aanwezigheid van krachtbronnen bij de gezinsleden ( en hun omgeving )en we willen deze bronnen mobiliseren met als doelstelling het gezin sterker te maken. Dit alles in een sfeer waar fouten maken kan. We geven ruimte om te experimenteren, waarin de nadruk ligt op groeikansen en een toenemend geloof in de eigen mogelijkheden.

We werken vanuit een integrale, relationele, dynamische en existentiële mensvisie die gericht is op de volgende waarden ( Axel Liégeois ): vertrouwen, zorg bieden, autonomie bevorderen, privacy, rechtvaardigheid, waarachtigheid, gelijkwaardigheid. Naargelang de fase in de hulpverlening zullen verschillende waarden prioriteit krijgen.

In onze hulpverlening staat de zorg voor het kind centraal.

We zijn zelfkritisch en beseffen dat we zelf ons eerste werkinstrument zijn en benaderen de gasten zoals we zelf benaderd willen worden.