Werking (residentieel)

Residentieel kunnen we 8 gezinnen opvangen en begeleiden.
Ieder gezin bewoont een appartement, hierdoor worden we in staat gesteld zorg op maat te bieden. Ieder gezin krijgt een vaste individueel begeleider en een maatschappelijk assistent toegewezen. Ook de kinderen krijgen een  kindbegeleider. Samen met het gezin zijn zij partners in de hulpverlening en geven het individueel begeleidingsplan vorm. De begeleiding wordt op vaste tijdstippen geëvalueerd.

Tijdens de eerste 3 maanden proberen we aan de hand van gezinsdiagnostische acties ( o.a. vragenlijsten, testen, … )  een beter zicht te krijgen op de gezins-  en / of opvoedingsproblemen met als doel een optimaal antwoord te bieden ( geschikt begeleidingsaanbod )  op de vraag van het gezin.

We hebben de intentie onze cliënten te leren functioneren in een gestructureerde omgeving met duidelijke grenzen. We hechten belang aan een vast dag – en weekritme. Alle medewerkers dragen hier zorg voor. 

De begeleiding wordt ondersteund door:

 • Allerhande methodieken
  • Videohometraining
  • Duplo
  • Hink Stap Sprong
  • Opvoeden enzo!
  • Doos vol gevoelens
  • Kinderklanken
  • Verteltassen
  • Educatieve spelen (opvoedingspel, relatiespel, gevoelswereldspel, ...)
 • Dag- en nachtpermanentie
 • Informele (spelletjesavond, crea, ...) en formele groepsmomenten (o.a. vormingen, oudercursussen, ...)

Kinderwerking

De kinderwerking biedt kinderopvang als de ouder afwezig is of ter ondersteuning als de draaglast te hoog is. De kinderwerkster staat in voor de specifiek kindgerichte interventies rekening houdend met de belevingswereld van het kind en met het oog op een positieve ontwikkeling van het kind.

Verblijfskost

De verblijfskost wordt bepaald aan de hand van het inkomen.


   

Werking (mobiel)

Mobiel kunnen we overgaan tot het begeleiden van 9 gezinnen in één van volgende gemeenten:

 • Overpelt
 • Peer
 • Paal
 • Balen
 • Neerpelt
 • Houthalen-Helchteren
 • Koersel
 • Olmen
 • Hamont
 • Bocholt
 • Leopoldsburg
 • Dessel
 • Hechtel
 • Meeuwen-Gruitrode
 • Ham
 • Retie
 • Lommel
 • Beringen
 • Mol
 • Meerhout

De gezinsgerichte begeleiding is integraal en gebeurt in de thuissituatie, op vrijwillige basis.

Specifiek biedt CIG De Zeshoek begeleiding rond zwangerschap, geboorte en zorg voor jonge kinderen tot 6 jaar. Broers en zussen mogen ouder zijn.

Het begeleidingsplan wordt steeds opgesteld in samenspraak met het gezin en wordt op vaste tijdstippen in de begeleiding geëvalueerd.

We maken tijdens de begeleiding gebruik van verschillende methodieken:

 • Videohometraining
 • Duplo
 • Hink Stap Sprong
 • Opvoeding enz!
 • Doos vol gevoelens
 • Verteltassen
 • Geweldloos verzet
 • Educatieve spelen (opvoedingspel, relatiespel, gevoelswereldspel, ...)
 • ...

De thuisbegeleiding is gratis.