Begeleiding met verblijf

Gezinnen kunnen geconfronteerd worden met complexe en ingrijpende moeilijkheden, waardoor tijdelijk een residentieel verblijf nodig is om het welzijn en de veiligheid van de gezinsleden te verzekeren. Als voornaamste doel beogen we dat gezinnen opnieuw zelfstandig kunnen samenleven in de maatschappij, en dit op een gezonde, veilige en verbonden manier.

Voor wie?

Voor (aanstaande) gezinnen, minderjarig of meerderjarig, met jonge kinderen tot 6 jaar.
Residentieel kunnen we in De Zeshoek maximum 10 gezinnen opvangen en begeleiden. Elk gezin bewoont een eigen appartement waardoor we in de mogelijkheid zijn om zorg op maat te bieden. In elk gezin leven er andere zorgen en problemen. We bekijken met het gezin en de aanmelder welke vragen er zijn.

Hoe?

We brengen samen met de ouders, kinderen en het betrokken netwerk in kaart wat de grootste moeilijkheden zijn en wat er moet veranderen.

Ook kijken we samen naar wat nog goed loopt in het gezin en welke sterktes ingezet kunnen worden.

Samen met het gezin en de partners in de hulpverlening maken we een plan op waarbij we stapsgewijs naar de gehoopte verandering toewerken.

We bieden intensieve en integrale begeleiding: gezinsopvang met 24u/24u begeleiding, ouderbegeleiding, kindbegeleiding, ouder-kind begeleiding, context- en netwerkbegeleiding.

Naast een individueel aanbod wordt er een grote klemtoon gelegd op het groepsaanbod. Het samenleven van meerdere gezinnen biedt mogelijkheden inzake ervaringsuitwisseling, training en oefenen van vaardigheden, leren rekeninghouden met elkaar,…

We geloven in de kracht van een ondersteunend netwerk bij het opvoeden van jonge kinderen en gaan samen zoeken hoe het gezin omringd kan worden.

Wat?

We bekijken samen met het gezin welke vragen er zijn en hoe we hierbij kunnen begeleiden. Dit kan gaan over:

 

 

Zwangerschap en bevalling

 • verloop van de zwangerschap
 • voorbereiding op de bevalling
 • basisverzorging van de baby
 • ontwikkeling van de baby
 • opbouwen van een band met de baby

Opvoeding

 • band tussen ouder en kind
 • opvoedingsvragen
 • stabiel en veilig opvoedingsklimaat
 • versterken van de ouder-kind interactie
 • positieve pedagogische vaardigheden
 • ontwikkelingstimulering

Persoonlijk

 • (invloed van) eigen opvoeding
 • omgaan met stressfactoren
 • opkomen voor jezelf
 • grenzen (durven) stellen

Context

 • relatie met ouders
 • relatie met familie en vrienden
 • belangrijke steunfiguren
 • hulpverleners
 • kinderopvang
 • school, werk, vrije tijd

Zelfstandigheid

 • voorbereiding op zelfstandig wonen
 • ondersteuning op administratief vlak
 • ondersteuning op financieel vlak
  (bvb. budgetbegeleiding of budgetbeheer)
 • combinatie werk-gezin
E

Aanmelding

– Telefonisch

– Rechtstreeks of niet-rechtstreeks aanmelden is mogelijk (zie verder)

– Eventueel wordt een kennismakingsgesprek georganiseerd

E

Intake bij vrije plaats

– Intakegesprek met ouders, aanmelder en bij voorkeur 2 belangrijke steunfiguren voor het gezin

– Voorstelling van de werking

– Samen in beeld brengen van

* De grootste zorgen en mogelijke impact op de kinderen

* Wat nog allemaal goed loopt

* Wat er moet veranderen

E

Start residentiële begeleiding

– Gezin leren kennen

– Verder inzicht krijgen op mogelijke schade in het verleden, huidige zorgen, sterktes van het gezin

– Info verzamelen via gesprekken en observaties

– Netwerk verruimen en betrekken

Begeleiding

– Begeleidingsplan opstellen op basis van de grootste zorgen: aan welke doelen gaat het gezin werken

– Toekomst- en veiligheidsplan opmaken samen met het netwerk

– Termijnen waarbinnen de doelen bereikt moeten worden

– Acties uitwerken en oefenen

– ouder-kind activiteiten

– trainingen, workshops

– Minstens om de 6 maanden is er een evaluatiemoment met het gezin, aanmelder en belangrijke steunfiguren

Praktische info

 • Er is altijd iemand aanwezig in het CIG, dag en nacht.
 • Elk gezin heeft een bemeubeld appartement.
 • Er is een gemeenschappelijke keuken, living en tuin.
 • Er is een wasruimte met wasmachine en droogkast.
 • Kosten verbonden aan het verblijf worden berekend op basis van het gezinsinkomen.

Hoe aanmelden?

 • Minderjarige (zwangere) ouders of gezinnen met kinderen kunnen zich niet rechtstreeks aanmelden. De aanmelding moet gebeuren via de “Intersectorale Toegangspoort”. Hiervoor  kan je een hulpverlener (bvb. Kind en Gezin, CLB of CAW) contacteren die dan samen met jou een “aanmelddocument” (A-document) zal invullen.
 • Gezinnen waarvan de vrouw zwanger is en er geen andere vergezellende kinderen zijn, kunnen zich rechtstreeks aanmelden.
 • Indien u hierover nog verdere vragen heeft, neem dan zeker telefonisch contact op met de sociale dienst 011/540420