Elimar: ontmoetingen die doen groeien

Elimar is een project van CIG De Zeshoek, waar je samen met andere moeders met jonge kinderen tot 12 jaar (uit Lommel), tijd kan maken voor jezelf en ontmoeting met andere moeders.

Wat kunnen we doen?

  • een gezellige babbel bij een lekkere tas koffie
  • samen leuke activiteiten doen die leerrijk, sportief en creatief kunnen zijn
  • een gesprek dat kan helpen rond bv opvoeding, relaties,…
  • er is een speelotheek met opvang voor de niet schoolgaande kinderen

Wanneer en Waar?

We komen elke donderdagvoormiddag samen in ‘Het Kompas’ ( Huis van het Kind), Hertog Janplein nr 36  te Lommel

Voor inlichtingen kan je terecht bij De Zeshoek

T: 011/540420

Mail: [email protected]

De 7de Hoek “warm hart – warm huis”

Het project 7de Hoek is een samenwerking tussen CIG De Zeshoek en steungezinnen waarbij de expertise van het CIG gecombineerd wordt met de warme, veilige en familiale omgeving van een steungezin. Het betreft een innovatieve zorgvorm die aan een residentiële gezinsopname binnen CIG De Zeshoek kan toegevoegd worden. Het onderscheidt zich van een reguliere CIG-opname wat betreft setting, namelijk de begeleiding van het gezin vindt niet volledig in het CIG zelf plaats, maar (deels) in een steungezin met een autonome woonunit.

Het project richt zich op jonge (aanstaande) ouders tot de leeftijd van 24 jaar.

Doelen van de 7de Hoek:

  • integrale hulpverlening met oog voor de verschillende levensdomeinen
  • isolement doorbreken van kwetsbare ouders door hen via een steungezin opnieuw in verbinding te brengen met de ruimere maatschappij
  • de positieve ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren via het versterken van de ouder-kind relatie
  • creëren van een veilige en stabiele opgroeimogelijkheden voor kinderen
  • het verruimen van een dragend netwerk rond kwetsbare gezinnen
  • de huisvestingssituatie van gezinnen versterken

Rol van het steungezin:

Leven is “samenleven”. Het steungezin biedt, in samenwerking met het CIG, een warme, veilige plek aan. Dit kan voor een korte periode (bv tijdens een weekend, vakantieperiodes) of langdurig (een plek om te verblijven in overgang naar zelfstandig wonen). Het steungezin kan ondersteunen op verschillende domeinen: praktisch, sociaal, emotioneel, pedagogisch.

Werking:

De werking ligt in volledige lijn van een regulier traject. Er wordt een handelingsplan opgemaakt. Dit bevat de zorgen, mogelijkheden en doelen die men wil bereiken opdat het welzijn en/of veiligheid van de kinderen gegarandeerd is voor de toekomst. Een 7de Hoek traject start met een verblijf van minstens 1 maand in het CIG. Een terugkeer naar De Zeshoek is steeds mogelijk indien dat nodig blijkt tijdens het traject.

Aanmelding:

De aanmelding verloopt identiek aan een reguliere aanmelding. Voor aanstaande ouders kan dit rechtstreeks via het nummer 011/540420. Bij ouders met kinderen is het verblijf niet rechtstreeks toegankelijk, deze gezinnen dienen aangemeld  te worden via de intersectorale toegangspoort.

Kostprijs:

De bijdrage van het verblijf in het CIG wordt berekend aan de hand van het inkomen. Van zodra de overstap wordt gemaakt naar het steungezin, wordt er een vaste huurprijs betaald.

We blijven zoeken naar nieuwe steungezinnen die hun schouders mee willen zetten onder dit project.

Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact op via [email protected] of via 011/540420

Een project mogelijk gemaakt met de hulp van CERA, Rotary Neerpelt-Dommelvallei, Ladies Circle Pelt, WICO Lommel

De Zeshoek zoekt pleeggezinnen

Een campagne in samenwerking met Pleegzorg Limburg

Waarom?

Soms worden gezinnen geconfronteerd met heftige, ingrijpende moeilijkheden waardoor de zorg voor de kinderen tijdelijk moeilijk is of onmogelijk wordt. Wat tijd voor zichzelf door extra ondersteuning kan dan zeer helpend zijn.

Om die reden zijn we op zoek naar pleeggezinnen die tijdens een crisis en of in een ingrijpende periode ondersteuning willen bieden aan onze jonge gezinnen door tijdelijk één of meerdere kinderen op te vangen.