Contextbegeleiding

Begeleiding aan huis voor gezinnen wonend in: Lommel, Pelt, Hamont-Achel, Grote-Brogel, Peer, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Heppen, Ham, Beringen, Balen, Mol, Dessel, Retie, Meerhout.
We komen minstens 1 keer per week langs.

We brengen samen met de ouders, kinderen en het betrokken netwerk in kaart wat de grootste moeilijkheden zijn en wat er moet veranderen.
We maken een plan op waarbij we stapsgewijs naar die verandering toewerken.
Basisveiligheid voor alle gezinsleden is steeds het uitgangspunt.
Ook kijken we samen naar wat nog goed loopt in het gezin en welke sterktes ingezet kunnen worden.
We geven moed en hoop, waarbij ouders en kinderen terug gaan geloven in hun eigen kunnen.
We geloven in de kracht van een ondersteunend netwerk bij het opvoeden van jonge kinderen en gaan samen zoeken hoe het gezin omringd kan worden.
De begeleiding is gratis.

Zwangerschap en bevalling

 • voorbereiding op de bevalling
 • basisverzorging van de baby
 • ontwikkeling van de baby
 • opbouwen van een band met de baby

Opvoeding

 • band tussen ouder en kind
 • opvoedingsvragen
 • ouderlijke vaardigheden trainen
 • ontwikkelingsstimulatie
 • stabiel en veilig opvoedingsklimaat
 • omgaan met gedragsproblemen

Persoonlijk

 • (invloed van) eigen opvoeding
 • opkomen voor jezelf
 • grenzen (durven) stellen
 • Zicht krijgen op persoonlijke noden
 • Eigen sterktes leren inzetten
 • omgaan met stress
 • combinatie werk-gezin

Context

 • relatie met familie en vrienden
 • belangrijke steunfiguren
 • hulpverleners afstemmen
 • kinderopvang
 • school, werk, vrije tijd

Zelfstandigheid

 • (beperkte) ondersteuning op administratief vlak
 • (beperkte) ondersteuning op financieel vlak
 • combinatie werk-gezin
 • huishouden en hygiëne
E

Aanmelding

 • telefonisch of via mail
E

Intakegesprek bij vrije plaats

Intakegesprek met ouders, aanmelder en
bij voorkeur 2 belangrijke steunfiguren
voor het gezin

– Voorstelling van de werking

– samen in beeld brengen van de zorgen en de krachten

– samen doelen bepalen

E

Starten

– gezin leren kennen

– verder zicht krijgen op mogelijke schade in het verleden, huidige zorgen, sterktes van het gezin

– info verzamelen via gesprekken en observaties

– samenwerken met het netwerk

Begeleiding

– begeleidingsplan opstellen met doelen waaraan het gezin wil werken

– termijnen waarbinnen de doelen bereikt moeten worden

– toekomst- en veiligheidsplan opmaken samen met het netwerk

– acties uitwerken en oefenen

– evaluaties op vaste tijdstippen

   Hoe kan ik mij aanmelden?

De thuisbegeleidingsdienst is rechtstreeks toegankelijk.
Aanmeldingen kunnen lopen via een medewerker van een organisatie die als eerste aanspreekpunt geldt, zoals het CLB, Kind & Gezin, OCMW, sociale dienst van het ziekenhuis, CAW,…Een medewerker van deze dienst meldt het gezin aan en blijft contactpersoon tijdens de wachttijd.

Gezinnen kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden door zelf contact op te nemen.

De aanmelding gebeurt bij voorkeur telefonisch op het nummer: 011/54 04 20
Vraag naar een medewerker van de thuisbegeleidingsdienst.
Wij zijn elke dag bereikbaar tussen 9 en 17u.

U kan ook via email aanmelden: contextbegeleiding@dezeshoekvzw.be

Wij bellen of mailen u zo snel mogelijk terug om de aanvraag verder te verkennen.