CIG De Zeshoek

Als Centrum Integrale Gezinszorg bieden we begeleiding en verblijf aan zwangere ouders ( minderjarig, meerderjarig ), alleenstaande ouders en gezinnen met kinderen tot 6 jaar.

Het verblijf en de begeleiding is gericht op het verbeteren van de opvoedingscontext en van de relationele, individuele, familiale en maatschappelijke context en heeft als finaal doel de maatschappelijke integratie.

Deze begeleiding kan:

– in het centrum

– of in de thuissituatie

Begeleiding met verblijf

In CIG De Zeshoek kunnen gezinnen residentieel opgevangen en begeleid worden. Elk gezin bewoont een eigen appartement en ontvangt de nodige ondersteuning in het zelfstandig wonen.

Contextbegeleiding

Gezinnen krijgen begeleiding in de eigen thuiscontext. Vanuit het CIG zijn er wekelijkse huisbezoeken.

Projecten van CIG De Zeshoek

Elimar :

Een wekelijkse ontmoetingskans voor jonge moeders uit Lommel.

De  7de Hoek :

Jonge en kwetsbare gezinnen kunnen tijdelijk voor een korte of langere periode bij of in een steungezin verblijven gecombineerd met een intensieve begeleiding van het CIG.