Over CIG De Zeshoek

In De Zeshoek trachten we houvast te bieden aan kwetsbare gezinnen die vanuit de ouder – kind relatie willen werken aan passend ouderschap.

Samen met alle gezinsleden en het ruimere ( professionele ) netwerk zoeken we naar mogelijke oplossingen voor bezorgdheden in het gezin.

De Zeshoek wil ouders maximaal ondersteunen in het opnemen van hun ouderrol / ( opvoedings ) verantwoordelijkheden in functie van maatschappelijke integratie.

De begeleiding is integraal en richt zich op de verschillende levensdomeinen: pedagogisch, financieel, huishoudelijk, sociaal – administratief, psychisch welzijn, ..

Centraal in de begeleiding staat:

– de ouder – kind relatie

– de veiligheid, integriteit, het emotioneel welbevinden en de ontwikkelingskansen van alle gezinsleden maar vooral van het jonge kind

– structuur, stabiliteit, verbondenheid

– samenwerking met het netwerk en de ruimere context

De basisprincipes in ons werk zijn:

– positief en krachtgericht werken

– visie gebaseerd op de principes van Infant Mental Health

– participatie en dialoog

– transparantie

– een doelgerichte en planmatige aanpak

Enkele sfeerfoto’s over onze werking